Co drugi Polak jest raczej zadowolony ze swojej pracy, ale prawie 30 proc. wyraża ogromne niezadowolenie z miejsca, w którym jest zatrudniony – wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy. Jakie są najczęstsze powody, dla których pracownicy zmieniają miejsce zatrudnienia? To przede wszystkim chęć zdobycia wyższego wynagrodzenia, rozwoju zawodowego, niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy, a także brak benefitów i lepsze dodatki u innego pracodawcy. Ten ostatni punkt powinien być wyraźnym sygnałem dla pracodawców, co zrobić, by utrzymać pracownika w swojej firmie.

Niskie bezrobocie na poziomie niecałych 5 proc. powoduje, iż nadal mamy w Polsce do czynienia z rynkiem pracownika. Obserwujemy także dużą rotację – szczególnie wśród młodego pokolenia. W ciągu ostatnich 6 miesięcy pracę zmieniło 26 proc. kasjerów i sprzedawców, 24 proc. kierowców, co piąty pracownik biura i robotnik niekwalifikowany, 17 proc. specjalistów z wykształceniem wyższym, a także 15 proc. inżynierów. Znacznie rzadziej zatrudnienie zmieniają brygadziści – tylko 6 proc. w ciągu ostatniego półrocza zdecydowało się na taki krok. Jakie wnioski płyną w tych badań? Pracodawcy powinni szukać sposobów na zatrzymanie pracowników w firmie.

Kto jest najbardziej zadowolony?

Do najbardziej zadowolonej grupy zalicza się top managmement – aż 92 proc. osób zatrudnionych na wysokich stanowiskach zarządzających nie chce zmieniać pracy. Wśród grup wyrażających dużą satysfakcję są także kierownicy średniego szczebla (80 proc.) i kierownicy (76 proc.). Co – zdaniem eksperta – wpływa na zadowolenie pracowników?

 – W świecie, który daje nam tak wiele możliwości wynagrodzenie nie jest kluczowe. Wiele osób spędza w pracy nawet kilkanaście godzin godzinnie. Istotna jest zatem satysfakcja z wykonywanego zawodu, a także z pracy u danego pracodawcy. Firma powinna podejmować wszelkie działania mające na celu budowanie swojego wizerunku. Pracownicy powinni widzieć dobre środowisko pracy i możliwości rozwoju. Niezbędna jest długoterminowa strategia, w której firma step by step będzie budować wizerunek pożądanego pracodawcy – mówi Anna Goławska z Commplace.

Jakie kroki powinni podejmować pracodawcy, by utrzymać zatrudnienie i zmniejszyć rotację wśród pracowników? Kluczowe są benefity pozapłacowe.

Co jest na topie?

67 proc. pracodawców postawiło na szkolenia dla swoich pracowników. Wybierali oni zarówno kursy językowe, jak i kursy z umiejętności miękkich. Liczne badania pokazują, że podczas pandemii nieco zatraciliśmy umiejętność pracy z drugim człowiekiem. Wyrobienie w zespole umiejętności miękkich zwiększa jego efektywność i pozwala niwelować konflikty.

Co gorsza, jedynie 54 proc. pracodawców kiedykolwiek zapytało o potrzeby rozwojowe swoich pracowników. Te wyniki są do poprawy.

Kapitał ludzki jest najważniejszy w firmie. Bez odpowiednio wyszkolonych i lojalnych pracowników żadne przedsiębiorstwo nie odniosłoby sukcesu. Polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po narzędzia, która umożliwiają im poznanie oczekiwań osób zatrudnionych. W tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia. Brak możliwość realizowania swoich zawodowych ambicji przekłada się na rotację wśród pracowników. Zatem kluczem do zrozumienia potrzeb jest realizowanie komunikacji wewnętrznej – mówi ekspert z Commplace.

A jakie benefity są najczęściej oferowane przez polskich pracodawców? To przede wszystkim prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, samochód służbowy, bony towarowe czy szkolenia. Te są często organizowane podczas wyjazdów firmowych, co stanowi rozszerzony benefit. Zdaniem eksperta, imprezy integracyjne powinny być organizowane przynajmniej dwa razy do roku. To jeden z niezwykle skutecznych sposobów na budowanie wizerunku przyjaznego pracodawcy i scalenie zespołu.

Czytaj więcej

Dzięki czytaniu czasopism możliwe jest poszerzenie posiadanej przez siebie wiedzy. W obecnych czasach gazety i czasopisma mają bardzo zróżnicowaną tematykę, dlatego z całą pewnością każdy człowiek znajdzie coś, co będzie mu w pełni odpowiadało.

Dzięki czytaniu czasopism istnieje możliwość odwoływania się do wcześniej przeczytanych tekstów, co ma bardzo duże znaczenie dla wielu osób. Źródła wiedzy są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim człowiek może się rozwijać oraz poznawać nowe dla siebie rzeczy. Odwoływanie się do przeczytanych tekstów ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci oraz młodzieży. Te grupy dopiero poznają świat i zasady, które w nim panują. Dlatego odwoływanie się do przeczytanych tekstów kultury jest bardzo istotne. Gazetki dla dzieci i czasopisma dla młodzieży sprawdzą się w tym przypadku najlepiej, dlatego warto umożliwić dzieciom oraz młodzieży zapoznawanie się z nimi oraz czytanie.

Zarówno gazetki dla dzieci, jak i czasopisma dla młodzieży mogą w odpowiedni sposób zainspirować młodego człowieka do działania. Jest to bardzo istotny aspekt czytania czasopism, dlatego powinno się na niego zwrócić szczególną uwagę. Czytanie w skuteczny sposób angażuje mózg do pracy i skłania do myślenia nad przeczytaną treścią. Dlatego warto zapoznawać się z literaturą z różnych źródeł, a także czasopismami, które mają dość szeroką tematykę. Dzięki dokonaniu wyboru odpowiednich dla siebie pozycji człowiek z całą pewnością będzie bardziej zachęcony do działania.

Gazety i czasopisma bez wątpienia umożliwiają zdobycie nowej wiedzy orz pogłębienie wiedzy, którą się już posiada. Dodatkowo dzięki nim można również bardzo zyskać na profesjonalizmie, co w przypadku niektórych osób ma dość duże znaczenie. Szczególnie interesujące jest czytanie czasopism, w których znajdują się artykuły autorytetów z danej branży.

Najszybciej newsy trafią do Internetu. Zmiany w stanie prawnym lub projekty, które mają szansę wejść w życie, branżowe nowinki, informacje o nowych technologiach, produktach – portale internetowe są miejscem, gdzie na nie trafimy. Tak jak w przypadku niebranżowych mediów internetowych, mamy zagwarantowaną szybkość dostarczania informacji. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę branżowej prasy, książek i stron internetowych wydaje się być oczywistą ścieżką samodzielnego rozwoju swojego życia zawodowego.

W zależności od naszych potrzeb, nastawienia, upodobań itp. warto sięgać po autorów, których styl pisania, charakter ujmowania tematu nam się podobają i po prostu do nas przemawia. Nie ma potrzeby zmuszać się do czytania czegoś, co nam się zwyczajnie nie podoba. Wszak lektura ma nam sprawiać satysfakcję i przyjemność, a nie tylko dostarczać wiedzy.

Słowo pisane to nieoceniony sposób na rozpowszechnianie informacji. Pamięć ludzka jest ulotna, o czym często przekonujemy się aż za dobrze. Dzięki lekturze zyskujemy dostęp do informacji, do których możemy się praktycznie w każdej chwili odwołać i potraktować je jako swoisty pewnik, także w sytuacjach spornych czy przy wyjaśnianiu nieścisłości. Tego komfortu nie mamy w przypadku sięgania po informacje przekazane drogą ustną, które są uważane za mniej wiarygodne. Większe zaufanie do zanotowanych informacji kosztem tych powiedzianych i usłyszanych to efekt uboczny rewolucji Gutenberga.

Czytanie jest czynnością angażującą nasz mózg – można to tak w skrócie ująć, bez wchodzenia nadmiernie w medyczne szczegóły. „Muszę przemyśleć to co przeczytałem/przeczytałam” – często w ten sposób podsumowujemy lekturę (chyba, że była ona dla nas bardzo nieangażująca na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, nie dostarczyła nam żadnych nowych informacji itp.). Dzięki czytaniu wpadniemy na nowe pomysły, kreatywne sposoby rozwiązania problemów, nowe ujęcia starego i dobrze znanego tematu. Opisany przez autora case study może stać się inspiracją do wykorzystania przez analogię pewnych rozwiązań w nowym kontekście. Osobną kwestię, choć wartą wspomnienia, stanowią teksty, które nie są inspiracją w sensie zawodowych, a przede wszystkim w zakresie samorozwoju. Z doświadczenia mogę napisać, że świetnie w tej kwestii sprawdzają się biografie znanych ludzi, których osiągnięcia lub ścieżka życia z jakiegoś powodu budzą nasz podziw czy po prostu zainteresowanie. Recepty na sukces od A do Z na skalę Billa Gatesa w takiej biografii raczej znajdziemy (zresztą wtedy cena takiej książki była inna), ale coś, co może pchnąć nasze myślenie o swojej działalności, zachęcić do odejścia z pracy na etacie i założenia własnej firmy, przemodelowania swojej oferty, wpłynięcia na sposób komunikowania się z klientami itp. Możliwości jest tu naprawdę sporo i warto je wykorzystać. Funkcję inspiracji może pełnić biografia nie tylko kogoś z naszej branży, do tego celu potrafią się też nadawać nieźle życiorysy artystów, którzy zazwyczaj w życiu nie mieli lekko.

Dzięki czytaniu czasopism możliwe jest poszerzenie posiadanej przez siebie wiedzy. W obecnych czasach gazety i czasopisma mają bardzo zróżnicowaną tematykę, dlatego z całą pewnością każdy człowiek znajdzie coś, co będzie mu w pełni odpowiadało.

Dzięki czytaniu czasopism istnieje możliwość odwoływania się do wcześniej przeczytanych tekstów, co ma bardzo duże znaczenie dla wielu osób. Źródła wiedzy są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim człowiek może się rozwijać oraz poznawać nowe dla siebie rzeczy. Odwoływanie się do przeczytanych tekstów ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci oraz młodzieży. Te grupy dopiero poznają świat i zasady, które w nim panują. Dlatego odwoływanie się do przeczytanych tekstów kultury jest bardzo istotne. Gazetki dla dzieci i czasopisma dla młodzieży sprawdzą się w tym przypadku najlepiej, dlatego warto umożliwić dzieciom oraz młodzieży zapoznawanie się z nimi oraz czytanie.

Zarówno gazetki dla dzieci, jak i czasopisma dla młodzieży mogą w odpowiedni sposób zainspirować młodego człowieka do działania. Jest to bardzo istotny aspekt czytania czasopism, dlatego powinno się na niego zwrócić szczególną uwagę. Czytanie w skuteczny sposób angażuje mózg do pracy i skłania do myślenia nad przeczytaną treścią. Dlatego warto zapoznawać się z literaturą z różnych źródeł, a także czasopismami, które mają dość szeroką tematykę. Dzięki dokonaniu wyboru odpowiednich dla siebie pozycji człowiek z całą pewnością będzie bardziej zachęcony do działania.

Gazety i czasopisma bez wątpienia umożliwiają zdobycie nowej wiedzy orz pogłębienie wiedzy, którą się już posiada. Dodatkowo dzięki nim można również bardzo zyskać na profesjonalizmie, co w przypadku niektórych osób ma dość duże znaczenie. Szczególnie interesujące jest czytanie czasopism, w których znajdują się artykuły autorytetów z danej branży.