Warto wiedzieć, że zdecydowana większość osób przynajmniej raz w swoim życiu będzie potrzebowała tłumaczenia dokumentów na język polski, w celu złożenia ich do właściwych urzedów czy instytucji. Każda osoba w takiej sytuacji będzie liczyła na rzetelność. Jak wiadomo nikt nie jest zainteresowany ponoszeniem konsekwencji za błędy tłumaczenia. Należy wtedy skorzystać z usług renomowanego tłumacza przysięgłego. Czym jednak dokładnie zajmują się osoby pracujące na wspomnianym stanowisku? W jaki sposób można zostać tłumaczem przysięgłym?

Kim dokładnie jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą zajmująca się zawodowo tłumaczeniem dokumentów, albo uwierzytelnianiem ich odpisów. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że osoba na omawianym stanowisku bierze całkowitą odpowiedzialność za wszystkie błędy, które będą wynikały z tłumaczenia. Ponadto przekład będzie przez tłumacza przysięgłego potwierdzany specjalną pieczęcią. Tłumacze przysięgli muszą nie tylko doskonale znać język obcy, ale również polski.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacze przysięgli dostają od klientów zaświadczenia, pełnomocnictwa, umowy, certyfikaty, testamenty, faktury, świadectwa czy akty zgonu. Zadaniem osób na omawianym stanowisku jest najwierniejsze możliwe przetłumaczenie. Oczywiście chodzi nie tylko i wyłącznie o zlecenie od osób prywatnych, ale również policji czy sądów rejonowych.

Jakie cechy powinien mieć tłumacz przysięgły?

Należy zdawać sobie sprawę, że język cały czas ewoluuje, oznacza to tym samym, ze tłumacz musi systematycznie poszerzać swoją wiedzą, a także słownictwo. Osoba planująca pracować w omawianym zawodzie powinna być przede wszystkim sumienna i staranna. Bardzo istotne znaczenie ma także utrzymywanie treści poszczególnych dokumentów w tajemnicy.

Jak wiadomo informacja bardzo często są poufne. Ponadto dobrzy tłumacze są zarówno odpowiedzialni, jak i precyzyjni. Bardzo przydatna może okazać się koncentracja na określonych zadaniach, a także umiejętność organizacji własnej pracy.

Jak można zostać tłumaczem przysięgłym?

Osoby, które chciałyby zostać tłumaczem przysięgłym muszą przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej albo kraju członkowskiego w EFTA. Kolejnym wymogiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Oczywiście konieczna jest znajomość języka polskiego.

Osoby, które chciałyby wykonywać omawiany zawód nie mogą być karane z myślne przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Przyszły tłumacz przysięgły musi mieć oczywiście ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku filologia. Można również zdecydować się na studia podyplomowe związane z tłumaczeniami. Konieczne jest także zdanie egzaminu z umiejętności tłumaczenia języka polskiego na obcy, a także obcego na polski.

Deregulacja zawodu

Warto wiedzieć, że zawód tłumacza przysięgłego został doregulowany w 2015 roku. Zmiany były jednak mało istotne i dotyczyły wykształcenia. Obecnie nie ma konieczności w uzyskaniu tytułu magistra. Osobie zainteresowanej w zupełności wystarczy wykształcenie wyższe. W celu zostania tłumaczem przysięgłym należy spełnić wszystkie wymienione warunki. Można wtedy liczyć na wpisanie na listę tłumaczy, a także uzyskanie prawa do wykonywania omawianego zawodu.