Rzeczywistość VUCA ustąpiła miejsca BANI, wywracając tym samym dotychczasowe modele pracy w działach HR. Stale zmieniające się potrzeby pracowników, a co za tym idzie – konieczność natychmiastowej reakcji oraz dostosowywania benefitów pracowniczych  do obecnych realiów sprawiły, że firmy musiały sięgnąć po nowe rozwiązania.

Według danych zawartych w najnowszym raporcie Worksmile Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023, wśród najbardziej popularnych trendów znalazły się min. transformacja cyfrowa, elastyczność i dopasowanie, DEI, a także proaktywna postawa HR.

Jeśli chodzi o potrzeby pracowników, z raportu wynika, że najważniejszymi obszarami życia, które powinny zostać zabezpieczone wciąż jest opieka zdrowotna, wsparcie psychologiczne, ubezpieczenia na życie oraz dostęp do refundacji zakupów. Co więcej, aktywni zawodowo Polacy są również aktywni sportowo i chętnie dzielą się swoimi osiągnięciami na forum formy. Są również otwarci na działania integracyjne jak np. wyzwania.

Kluczowe dane z raportu:

 • Aplikacja Worksmile zanotowała trzykrotny wzrost liczby użytkowników, niż w analogicznym okresie 2021 roku
 • Allegro, Biedronka, Empik, Pyszne.pl i Decathlon najpopularniejszymi miejscami, w których pracownicy realizują środki otrzymane od pracodawców w ramach kafeterii
 • W pierwszym półroczu użytkownicy platformy najchętniej inwestowali środki w usługi ubezpieczeniowe, zdrowotne i karty sportowe
 • Przez sześć miesięcy użytkownicy oznaczyli ponad 400 milionów aktywności, obejmujących ponad 100 form spędzania wolnego czasu
 • Odbyto ponad 1 800 tys. spacerów, 615 tys. wycieczek rowerowych oraz 400 tys. treningów biegowych, a także 33 tys. sesji medytacyjnych i 42 tys. zajęć z jogi
 • W aplikacji zorganizowano ponad 830 wyzwań, z którego największe zgromadziło 1000 uczestników
 • W aplikacji pozostawiono ponad 2 mln lajków.

Rewolucja na rynku pracy trwa w najlepsze. Pandemiczne prognozy, jakoby pracownicy mieli jeszcze bardziej związać się z miejscem pracy, musiały ustąpić miejsca nowej rzeczywistości w której coraz częściej pracodawcy stykają się ze zjawiskiem masowych odejść z pracy.  Rynek ponownie stał się otwarty na pracowników, a co za tym idzie – wzrosły wymagania w stosunku do zatrudniających. W najnowszym raporcie Worksmile Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023 poddano analizie i interpretacji zmianę zachowań użytkowników platformy pod kątem ewolucji potrzeb i podejścia do wsparcia ze strony pracodawców. Przyjrzano się zmianom i trendom HR.  W końcu zaproszono do współpracy znanych i cenionych ekspertów, którzy przygotowali autorskie komentarze dotyczące trendów opisanych w raporcie, bazując na własnych doświadczeniach i wiedzy. 

Raport Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023 został podzielony na trzy części: trendbook HR, raport potrzeb pracowników oparty na aktywności użytkowników Worksmile, przydatnych case study, oraz wynikach sondy, przeprowadzonej wśród klientów firmy.

Nowe trendy w rękach HR

HR znalazł się w trudnym położeniu. Pandemia wymusiła natychmiastowe opracowanie i wdrożenie nowych form zarządzania kapitałem ludzkim. I choć pierwsze próby, z różnym skutkiem od ponad dwóch lat funkcjonują już w otoczeniu zawodowym Polaków, karawana jedzie dalej – a wraz z nią pojawiają się nowe przeszkody i wyzwania. Jak zauważył Tomasz Chaciński – CEO Worksmile:

 • Wkroczyliśmy w realia, w których – z jednej strony szalejąca inflacja zasadniczo wpływa na poziom życia człowieka, z drugiej strony w centrum życia zawodowego ponownie znajduje się pracownik. To również czas styku dwóch grup – silversów i pokolenia Z, których odmienne poglądy i ideały muszą zostać pogodzone przez sprawnie działający HR. Do owej mieszanki wybuchowej dochodzą jeszcze nowe zjawiska, takie jak: zastępująca VUCA rzeczywistość BANI, Quiet quitting, great resignation czy great reshuffle. Patrząc na te zjawiska jednocześnie wyraźnie widać, że odpowiedzialność za opanowaniem tego chaosu spoczywa na barkach działów human resource. Dlatego w najnowszych badań Worksmile skupiliśmy się na zagrożeniach, nowych trendach i potrzebach pracowników – zdefiniowanych na podstawie zachowań użytkowników naszej platformy i aplikacji, tworząc na kanwie wyników przydatne vademecum dla pracowników HR.

Nowa rzeczywistość nie odbiła się tylko na organizacji pracy działów HR. Także pracownicy, w obliczu szybkości zmian doświadczyli na własnej skórze chaosu i niepokoju, przez co zrodziła się potrzeba odnalezienia siebie w nowej rzeczywistości. Tak na kanwie post pandemicznych perturbacji doszło do wyparcia dotychczasowego akronimu VUCA przez nowy – BANI. Obecnie ludzie mierzą się z wyzwaniami świata kruchego, niespokojnego, nieliniowego i niezrozumiałego. I choć dla obszaru zawodowego mogłoby to znaczyć – jak w przypadku pierwszych prognoz – jeszcze mocniejsze związanie się z pracodawcą, kierunek zmian okazał się zupełnie inny. Jak podkreślił Tomasz Chaciński:

 • Pandemia nauczyła pracowników jednego – każda zmiana niesie za sobą nowy start.  Osoby aktywne zawodowo przestały bać się rotacji i większą uwagę skupiły na działaniach mających doprowadzić do podjęcia zatrudniania w miejscach odpowiadających ich potrzebom, zamiast biernie dopasowywać się do ram proponowanych przez pracodawców.

Akronim BANI został więc uzupełniony nowymi zjawiskami. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują trzy kluczowe: quiet quitting – ciche odchodzenie, wyzbycie się odpowiedzialności za pracę, great resignation – wielka rezygnacja czyli masowe odejścia z pracy oraz great reshuffle – odejście z pracy przed wejściem w nowy proces rekrutacji lub tzw. wakacje zawodowe. By zabezpieczyć firmę przed negatywnymi skutkami tych ruchów, Worksmile proponuje sześć kluczowych trendów, które powinny być wdrażane przez działy HR.

Dopasowanie i elastyczność  – HR musi tak budować politykę wewnątrz firmową, by była ona w pełni dopasowana do różnych, zmieniających się potrzeb pracowników. To nie tylko możliwość swobodnego rozwoju, ale także sprawność organizacji w zarządzaniu zmianą. Pracownicy wymagają od pracodawców polityki aktywizacji i dopasowania narzędzi do natychmiastowej reakcji. Oznacza to nie tylko otwarcie na większą inkluzywność, ale dostarczanie rozwiązań w pełni jej odpowiadającej np. w formie bogatej kafeterii benefitowej, komunikacji pozbawionej barier i przeniesionej do sieci czy elastyczności w budowaniu codzienności firmowej, poprzez chociażby hybrydowy model pracy.

Transformacja cyfrowa i wykorzystanie nowych technologii –  wdrożenie rozwiązań technologicznych, upraszczających podstawowe obowiązki HR stało się kluczowym trendem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim. Szkolenia, procesy onboardingowe czy poddanie cyfrowej transformacji wszelkiej dokumentacji znajdującej się w obiegu firmy są nie tylko potrzebne, co wręcz wymagane przez pracowników. AI upraszcza codzienne obowiązki, kompresuje czas i daje przestrzeń do rozwoju osobistego.

Mateusz Błaszczyk i Krystian Krzywda, którzy wraz z Tomaszem Chacińskim założyli Worksmile podkreślili, że:

 • Polska ma ogromny potencjał w transformacji cyfrowej. Jesteśmy zdecydowanie do przodu, jeśli chodzi o bankowość internetową oraz płatności elektroniczne i mobilne. BLIK jest ewenementem na skalę europejską. W ten sposób mieliśmy zdecydowanie krótszą drogę do nowoczesnych rozwiązań, które dzisiaj są dla nas normą.

Proaktywna postawa HR i budowanie strategicznej pozycji – to karta przetargowa w zdobyciu pionierskiej pozycji na rynku pracy. Świadoma komunikacja i szybkość reakcji na zmiany powinny stać się kluczowym celem każdego działu HR. Zwłaszcza, że humane resources winduje swoją pozycję w organizacjach i coraz częściej jego przedstawiciele staje się częścią zarządów, otrzymując tym samym decyzyjność.

Meaningful work i responsible reward – to nic innego jak budowanie poczucia wartości z wykonywanej pracy, a co za tym idzie przeciwdziałanie wypaleniu i zjawisku quiet quitting. Zadaniem HR jest motywowanie przez budowanie świadomości spełnienia wśród pracowników i udowodnienie im, że ich trud ma głębszy sens.

DEI – inkluzywność, równość i włączenie – spójność oparta na silnej strategii firmy. To również świadome zarządzanie różnorodnością, pogodzenie różnic wynikających z wieku pracowników i ich podejścia do spraw zawodowych. To umiejętność poukładania pracy w organizacji, przy jednoczesnym poszanowaniu zróżnicowania.

People skills – umiejętne podejście do potrzeb wynikających z indywidualności pracowników. Wsłuchanie w się w głos zespołu, analiza sytuacji i wsparcie. To nic innego jak troska o człowieczeństwo, w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję.

Worksmile w liczbach – czyli najpopularniejsze rozwiązania wśród pracowników

Pierwszym wnioskiem wysuwającym się z analizy przeprowadzonej przez Worksmile jest wzrost liczby użytkowników aplikacji. Tylko w przypadku platformy i jej mobilnej odsłony liczba użytkowników w pierwszym półroczu wzrosła trzykrotnie, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tomasz Chaciński podkreślił, że:

 • Tworząc nasz ubiegłoroczny raport Kultura organizacji, społeczność, aktywność, wellbeing budowaliśmy na aktywności 158 tys. użytkowników. W tym roku nasza grupa badawcza stanowiła już 495 tys. aktywnych pracowników. Jest to dla nas istotny wzrost z perspektywy biznesowej, ale również opiniotwórczej, gdyż daje nam możliwość szerszego oglądu realnych potrzeb aktywnych zawodowo Polaków.

Katalog zakupów

Wzrost aktywnych użytkowników to również wzrost logowań do aplikacji, których w ciągu ostatnich 6 miesięcy odbyło się ponad 5,5 miliona. Użytkowanie platformy pokazuje również popularność reakcji, wyniesionych z możliwości, jakie dają platformy społecznościowe. Użytkownicy Worksmile wyrazili swoje uznanie co do publikowanych treści w formie oddania 2 milionów 200 tysięcy “lajków”, ponad 100 tys. komentarz. Opublikowali również 2 tysiące zdjęć i tyle samo gifów.

Pandemia przyzwyczaiła również do przeniesienia zakupów do strefy online. W pierwszym półroczu użytkownicy platformy Worksmile najczęściej przeznaczali swoje fundusze na produkty znajdujące się w ofercie Allegro (36 701 transakcji), Biedronki (17 795 transakcji), Pyszne.pl (13 639 transakcji)  Empik (11 346 transakcji) i Decathlon (9 104 transakcji). W przypadku pierwszej platformy średnia wartość zakupów osiągała poziom 100 zł (ilość zamawianych kuponów tej wartości stanowiło 31% wygenerowanych voucherów), dwie kolejne witryny generowały średni ruch zakupowy na wysokości 50 zł. Co piąty zamawiany kupon umożliwiał dokonanie zakupów w wysokości 200 zł, a 6% wygenerowanych voucherów opiewał na kwotę 500 zł. Wśród pozostałych portali, na których najczęściej dokonywano zakupów znalazły się również sklepy z produktami dziecięcymi, popularne sieci kin, portale z odzieżą oraz sklepy z wyposażeniem domu i sprzętem RTV i AGD.

Sport i zdrowie w cenie

Potrzeba obcowania z drugim człowiekiem oraz konieczność zabezpieczenia sfery zdrowotnej wciąż stanowią najważniejszą potrzebę pracowników. Spośród bogatej kafeterii benefitów dostępnych w Worksmile, użytkownicy aplikacji najchętniej korzystali z dostępu do karty sportowej.. Zamówienia tej treści osiągnęły liczbę ponad 370 tys. Oznacza to, że mimo dużej popularności treningów online, wciąż bardziej atrakcyjną formą dbania o sferę fizyczną jest trening tradycyjny w przystosowanej do tego przestrzeni.

W czołówce najpopularniejszych benefitów zdaniem Worksmile znalazły się również ubezpieczenia społeczne, po które w pierwszym półroczu sięgnęło 280 tys. subskrybentów. Nie dziwi również fakt, że dużą popularnością cieszyły się również pakiety prywatnej opieki medycznej. Biorąc pod uwagę firmy dostępne w katalogu ofert Worksmile, pakiety zamówione u trzech kluczowych dostawców prywatnych usług medycznych w Polsce osiągnęły aż 565 tys. zamówień. Jak podkreślił Tomasz Chaciński:

 • Obserwujemy zmiany potrzeb naszych klientów, którzy coraz większa uwagę przykładają do zabezpieczenia stanu swojego zdrowia i życia. Zwłaszcza w czasie pandemii, gdy dostęp do lekarzy była utrudniona, nasi klienci na masową skalę korzystali z prywatnej opieki medycznej dla siebie i swoich najbliższych. Podobnie wyglądała kwestia ubezpieczeń, które w czasie COVID był częstym produktem, na który użytkownicy platformy przeznaczali zgromadzone środki. Obecnie zauważyliśmy, że ten trend zabezpieczenia najważniejszych aspektów życia wciąż jest popularny i chętnie wykorzystywany.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Polacy nadrabiają zaległości pandemiczne w aktywności sportowej – takie wnioski można wyciągnąć z wyników analizy przeprowadzonej przez Worksmile. W pierwszej połowie roku użytkownicy aplikacji zanotowali łącznie niemal 4 miliony aktywności, obejmujących ponad 100 różnych form odpoczynku i spędzania wolnego czasu. Wśród nich znalazły się m.in. takie dyscypliny jak: nordic walking, pilates, tenis, wioślarstwo, fitness, koszyków, jazda konna, windsurfing, a nawet hokej czy gra w bule. Są to dane budujące, ponieważ potwierdzają, że podejmujemy różnorodne formy aktywności fizycznej i chętnie dzielimy się wynikami. Oczywiście w czołówce uplasowały się klasyczne aktywności takie jak spacery, których zarejestrowano ponad 1 milion 800 tys., jazda na rowerze – 650 tys. oraz treningi biegowe, których odbyto ponad 400 tys. Ruch staje się również ważnym elementem życia rodzinnego, ponieważ z danych Worksmile wynika, że użytkownicy zanotowali również 86 tys. spacerów ze zwierzętami oraz 36 tys. spacerów z dzieckiem.

Medytacja wsparciem codzienności

Wellbeing to nie tylko aktywność fizyczna, to także rozwijanie wewnętrznej równowagi. Trend medytacji zyskał rzesze fanów w czasie lockdownu, jednak wciąż jest praktywowany. Przez pierwsze sześć miesięcy w aplikacji Worksmile zanotowanych zostało 33 tys. sesji  medytacyjnych. Wynik uplasował tę aktywność w top 15 najchętniej wybieranych przez pracowników aktywności. Użytkownicy poszukiwali równowagi również w jodze, której treningi zostały oznaczone aż 43 tys. razy. Wśród popularnych form relaksu znalazła się również lektura książki, po którą sięgnięto ponad 66 tys., a także gotowane, którym to zajęciem podzielono się aż 60 tys. razy. Użytkownicy aplikacji mają również możliwość skorzystania z opieki specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii.

Potrzeba zdrowej rywalizacji

Aplikacja Worksmile umożliwia użytkownikom organizację wyzwań firmowych, promujących grywalizację. Jest to jedno z funkcjonalności platformy, które cieszy się dużym zainteresowaniem firm oraz spotyka z ciepłym przyjęciem ze strony pracowników. W pierwszej połowie 2022 roku akcji grywalizacyjnych organizowanych przez platformę Worksmile odbyło się aż 830, w których udział wzięło niemal 26 tys. użytkowników. Najwięcej wydarzeń firmowych zanotowano w kwietniu (176 wyzwań), najmniej zaś w lutym (101 wyzwań). W największym pod względem uczestników wyzwaniem firmowym wzięło udział ponad 1000 pracowników. Oznacza to, że taka forma aktywizacji zespołu jest popularna i chętnie przyjmowana przez pracowników firm. Umożliwia ona oderwanie się od zawodowych obowiązków oraz zdrową rywalizację.

Raport Worksmile Wyprzedzić trendy. Trendbook HR Managera na rok 2023 to przede wszystkim niezbędnik pracowników działów HR, w którym opisano najważniejsze narzędzia nowoczesnego HR oraz poparto potrzebę ich wykorzystania wywiadami, przeprowadzonymi ze znanymi i cenionymi praktykami. To także podsumowanie kierunku zmian potrzeb pracowników oraz  przedstawienie i interpretacja danych  dostępnych w  platformie Worksmile.

 Raport Wyprzedzić trendy. HR w rzeczywistości BANI. Trendbook HR Managera na 2023 rok można bezpłatnie pobrać klikając w link: https://worksmile.com/wyprzedzic-trendy-trendbook-hr-managera-na-rok-2023/

Czytaj więcej

Najszybciej newsy trafią do Internetu. Zmiany w stanie prawnym lub projekty, które mają szansę wejść w życie, branżowe nowinki, informacje o nowych technologiach, produktach – portale internetowe są miejscem, gdzie na nie trafimy. Tak jak w przypadku niebranżowych mediów internetowych, mamy zagwarantowaną szybkość dostarczania informacji. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę branżowej prasy, książek i stron internetowych wydaje się być oczywistą ścieżką samodzielnego rozwoju swojego życia zawodowego.

W zależności od naszych potrzeb, nastawienia, upodobań itp. warto sięgać po autorów, których styl pisania, charakter ujmowania tematu nam się podobają i po prostu do nas przemawia. Nie ma potrzeby zmuszać się do czytania czegoś, co nam się zwyczajnie nie podoba. Wszak lektura ma nam sprawiać satysfakcję i przyjemność, a nie tylko dostarczać wiedzy.

Słowo pisane to nieoceniony sposób na rozpowszechnianie informacji. Pamięć ludzka jest ulotna, o czym często przekonujemy się aż za dobrze. Dzięki lekturze zyskujemy dostęp do informacji, do których możemy się praktycznie w każdej chwili odwołać i potraktować je jako swoisty pewnik, także w sytuacjach spornych czy przy wyjaśnianiu nieścisłości. Tego komfortu nie mamy w przypadku sięgania po informacje przekazane drogą ustną, które są uważane za mniej wiarygodne. Większe zaufanie do zanotowanych informacji kosztem tych powiedzianych i usłyszanych to efekt uboczny rewolucji Gutenberga.

Czytanie jest czynnością angażującą nasz mózg – można to tak w skrócie ująć, bez wchodzenia nadmiernie w medyczne szczegóły. „Muszę przemyśleć to co przeczytałem/przeczytałam” – często w ten sposób podsumowujemy lekturę (chyba, że była ona dla nas bardzo nieangażująca na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, nie dostarczyła nam żadnych nowych informacji itp.). Dzięki czytaniu wpadniemy na nowe pomysły, kreatywne sposoby rozwiązania problemów, nowe ujęcia starego i dobrze znanego tematu. Opisany przez autora case study może stać się inspiracją do wykorzystania przez analogię pewnych rozwiązań w nowym kontekście. Osobną kwestię, choć wartą wspomnienia, stanowią teksty, które nie są inspiracją w sensie zawodowych, a przede wszystkim w zakresie samorozwoju. Z doświadczenia mogę napisać, że świetnie w tej kwestii sprawdzają się biografie znanych ludzi, których osiągnięcia lub ścieżka życia z jakiegoś powodu budzą nasz podziw czy po prostu zainteresowanie. Recepty na sukces od A do Z na skalę Billa Gatesa w takiej biografii raczej znajdziemy (zresztą wtedy cena takiej książki była inna), ale coś, co może pchnąć nasze myślenie o swojej działalności, zachęcić do odejścia z pracy na etacie i założenia własnej firmy, przemodelowania swojej oferty, wpłynięcia na sposób komunikowania się z klientami itp. Możliwości jest tu naprawdę sporo i warto je wykorzystać. Funkcję inspiracji może pełnić biografia nie tylko kogoś z naszej branży, do tego celu potrafią się też nadawać nieźle życiorysy artystów, którzy zazwyczaj w życiu nie mieli lekko.

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Dzięki czytaniu czasopism możliwe jest poszerzenie posiadanej przez siebie wiedzy. W obecnych czasach gazety i czasopisma mają bardzo zróżnicowaną tematykę, dlatego z całą pewnością każdy człowiek znajdzie coś, co będzie mu w pełni odpowiadało.

Dzięki czytaniu czasopism istnieje możliwość odwoływania się do wcześniej przeczytanych tekstów, co ma bardzo duże znaczenie dla wielu osób. Źródła wiedzy są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim człowiek może się rozwijać oraz poznawać nowe dla siebie rzeczy. Odwoływanie się do przeczytanych tekstów ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci oraz młodzieży. Te grupy dopiero poznają świat i zasady, które w nim panują. Dlatego odwoływanie się do przeczytanych tekstów kultury jest bardzo istotne. Gazetki dla dzieci i czasopisma dla młodzieży sprawdzą się w tym przypadku najlepiej, dlatego warto umożliwić dzieciom oraz młodzieży zapoznawanie się z nimi oraz czytanie.

Zarówno gazetki dla dzieci, jak i czasopisma dla młodzieży mogą w odpowiedni sposób zainspirować młodego człowieka do działania. Jest to bardzo istotny aspekt czytania czasopism, dlatego powinno się na niego zwrócić szczególną uwagę. Czytanie w skuteczny sposób angażuje mózg do pracy i skłania do myślenia nad przeczytaną treścią. Dlatego warto zapoznawać się z literaturą z różnych źródeł, a także czasopismami, które mają dość szeroką tematykę. Dzięki dokonaniu wyboru odpowiednich dla siebie pozycji człowiek z całą pewnością będzie bardziej zachęcony do działania.

Gazety i czasopisma bez wątpienia umożliwiają zdobycie nowej wiedzy orz pogłębienie wiedzy, którą się już posiada. Dodatkowo dzięki nim można również bardzo zyskać na profesjonalizmie, co w przypadku niektórych osób ma dość duże znaczenie. Szczególnie interesujące jest czytanie czasopism, w których znajdują się artykuły autorytetów z danej branży.